Janusz Nowacki OCDS Prezes Stowarzyszenia im. Św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie

Nie możemy nie zauważyć szerzącego się w Polsce ubóstwa. W wyniku „okrągłego stołu”, przy którym spotkała się opozycja z władzą rządzącą, przeszliśmy z gospodarki centralistycznej do systemu gospodarki rynkowej. Zakłady nierentowne upadają, inne modernizują się i zwalniają nadmiar pracowników. W Polsce oficjalnie powstaje problem ludzi bezrobotnych. Bezrobocie osiąga 20%, co daje ok. 3 mln. ludności.

Sodalicje Mariańskie oprócz pracy formacyjnej podejmują też różne zadania, których celem jest pomoc osobom potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji. Zazwyczaj sodalisi angażują się w dzieła miłosierdzia we własnych parafiach lub diecezjach, wspierając np. kuchnie dla ubogich. Pomoc ta nie zawsze ma wymiar materialny, często jest obecnością przy chorych, niepełnosprawnych, samotnych, przebywających w hospicjach lub w domach opieki.