Małgorzata Stuła-Topolska
Wiceprzewodnicząca Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! (1 Kor 9,16)


To wyznanie św. Pawła przyświeca przez wieki pokoleniom chrześcijan przepojonym miłością do Chrystusa i zatroskanym o przepowiadanie dobrej Nowiny o Nim, wg pragnienia Jego serca: ”Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15) Tym nakazem Jezusa żyją także ewangelizatorzy u początku III Tysiąclecia. Do nich zalicza się także ponad 30 osobowa grupa, która od stycznia 2005 zaczęła tworzyć zespół roboczy Kongresu Ewangelizacyjnego w ramach ORRK.