Organizatorzy II Kongresu Ruchówi Stowarzyszeń Katolickich
Warszawa, 24–25 listopada 2000 r.
Zwykło się mówić dzisiaj o nowej wiośnie zrzeszeń  w Kościele. Budzi to słuszne nadzieje w perspektywie Jubileuszu Roku 2000. Jest to dar Ducha Świętego dla Kościoła w naszych czasach, którego nie wolno zmarnować. Dzisiaj odnowa Kościoła przebiega w znacznej mierze tą właśnie drogą.Jan Paweł II, z Orędzia na I Kongres Ruchów Katolickich, Warszawa 1994

1.    Wspólne przeżycie łaski Wielkiego Jubileuszu, dziękczynienia za dar Wcielenia Jezusa Chrystusa, stąd Kongres jest Ogólnopolskim Jubileuszem Ruchów i Stowarzyszeń.
2.    Przeżycie eklezjalnej jedności ruchów i stowarzyszeń: jedność pośród różnorodności.

Kongres to nie tylko dwudniowe spotkanie, ale to kilkuletni program pracy pastoralnej i formacyjnej ruchów i stowarzyszeń. Prace nad Kongresem rozpoczęły się w 1997 roku i potrwają do 2002 roku. Na tej drodze odnowy duchowej i apostolskiej ruchów, jaką jest Kongres, wyodrębniamy następujące etapy:

1. Zaproszeni Goście

 • Jerzy Buzek, Prezes Rady Ministrów
 • Andrzej Zoll, Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Artur Balazs, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ewa Lewicka, Sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

  Patronat: ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
  Zespół Koordynujący II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich:
  Jan Bober, Krystyna Bolewska, ks. Mirosław Cholewa, o. Adam Schulz SJ – przewodniczący
  Rada Programowa Kongresu:
  ks. Henryk Bolczyk, ks. Andrzej Grefkowicz, Jerzy Grzybowski, Adam Pietrzak, o. Adam Schulz SJ – przewodniczący

  Pierwszy dzień – 24 listopada, piątek
  Teatr Roma, ul Nowogrodzka 49


  10.00    Otwarcie wystawy: „Działalność Ruchów i Stowarzyszeń w Polsce”

  10.30    Uroczyste otwarcie
  –    kard. Józef Glemp, Prymas Polski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
  –    abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce

  1.    Wystawa: „Solidarni w służbie ubogim”

  W pierwszym dniu Kongresu (24 listopada 2000 r.) była czynna wystawa ukazująca działalność ruchów i stowarzyszeń katolickich. Podczas trwania wystawy można było zapoznać się z działalnością edukacyjną, charytatywną, społeczną i kulturalną 40 ruchów i stowarzyszeń. Wystawa była czynna w foyer teatru „Roma” w godz. 10.00–16.00.

  O. Adam Schulz SJ
  Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

  Eminencje, Ekscelencje, Panie i Panowie, Drodzy Przyjaciele,

  Pragnę wszystkich powitać na II Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich! Wielki Jubileusz jako czas łaski i odnowy Kościoła oraz dziękczynienia za dar narodzin Jezusa Chrystusa skłonił nas do zorganizowania spotkania przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń działających w Polsce.
  Pierwszym takim spotkaniem był I Kongres Ruchów Katolickich, który odbył się w czerwcu 1994 r. w Warszawie. Tamto spotkanie ukazało bogactwo „wiosny Kościoła” w Polsce, jakim są rozwijające się ruchy i stowarzyszenia. Było ono ważne zarówno dla członków ruchów, jak i dla pasterzy Kościoła.

  Słowo podczas otwarcia II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

  Józef Kardynał Glemp
  Prymas Polski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
  Jako gospodarzowi miejsca przypada mi honor powitać wszystkich. Najpierw chciałbym powitać Pana Jezusa: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
  Zaczynam od Jezusa Chrystusa, gdyż On jest obecny wśród nas, i to sobie uświadamiamy. Dalej witam lud Boży, bo tak należałoby określić to wasze zgromadzenie, które składa się z wielu różnych członków i tworzy organizm żywy, bo przecież Kościół jest właśnie organizmem i ma swoją strukturę, która występuje także w demokracji, ale w przeciwieństwie do form demokratycznych, Kościół wspiera się hierarchicznie. Dlatego witam najpierw Księdza Kardynała Vlka, naszego wielkiego przyjaciela,

  Zbliża się dzień Jubileuszu Apostolstwa Świeckich. Szczególnym przygotowaniem do obchodów tej uroczystości w Polsce będzie II Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Warszawie. Pragnę duchowo uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu, które – zgromadzi nie tylko przedstawicieli wspólnot z całej Polski, ale również delegatów Konferencji Episkopatów i animatorów świeckich z krajów Europy Środkowo-wschodniej.