Działalność ORRK realizuje się przede wszystkim przez:

1) spotkania plenarne ORRK, odbywające się 2 - 3 razy w roku,

2) stałą pracę Zespołu Koordynującego ORRK, który powstał 1995 roku. Obecnie, po ukonstytuowaniu się Zespołu Koordynującego ORRK, wybranego 18 listopada 2017 roku przez liderów Ruchów i Stowarzyszeń oraz przedstawicieli Diecezjalnych Rad Ruchów i Stowarzyszeń na najbliższą 4-letnią kadencję, wchodzą:
  • o. Adam Schulz SJ - Przewodniczący ORRK
  • Regina Pruszyńska, Federacja Sodalicji Mariańskich w Polsce - Wiceprzewodnicząca ORRK
  • Helena Buczkowska, Ruch Focolare - Sekretarz ZK ORRK
  • Małgorzata Czapska, Komunia i Wyzwolenie
  • Jakub Kiersnowski, KIK
  • Teresa Michałowska, Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich
  • Wojciech Terlikowski, Ruch Światło-Życie
3) pracę stałego sekretariatu ORRK – od 1990 roku; obecnie pracuje w nim: Krystyna Bolewska,

4) spotkania specjalistyczne, np. dla członków ruchów zaangażowanych w ewangelizację, w życie społeczno-polityczne, w media itp.,

5) wydawanie publikacji książkowych, materiałów formacyjnych oraz biuletynu ORRK.

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…