Eminencje, Ekscelencje, Panie i Panowie, Drodzy Przyjaciele,

Kończąc tę komunię darów, chcę jeszcze powiedzieć, że także w kręgu biskupów posługujących zarówno na Ziemi Czeskiej, jak i w kolegium biskupów służących na naszym kontynencie, „ante omnia” czyli przede wszystkim, zabiegamy o to, aby nasze życie było ową nowotestamentalną mistyką. Jezus bowiem Nowe Przykazanie powierzył najpierw Apostołom. Tylko wtedy jesteśmy w stanie wraz z Piotrem naszych czasów realizować braterską kolegialność, być współczesnym wieczernikiem, który skutecznie i pokornie służy wszystkim wiernym i każdemu człowiekowi.

Pragnę zapewnić wszystkich o mojej modlitwie i jedności oraz życzę z całego serca, aby Warszawski Kongres Ruchów stał się dla każdego z uczestników jak i dla wszystkich Ruchów i Nowych Wspólnot kościelnych, okazją do wzrastania w miłości wzajemnej i realizowania jedności którą przynosi Jezus Chrystus żyjący w swoim Kościele (Mt 18,20). Życzę nam wszystkim, abyśmy na wzór Maryi i pierwszych chrześcijan byli w stanie podarować Europie „świadectwo miłości wzajemnej” opisanej przez Terutuliana:
„patrzcie jak oni się miłują, jedni za drugich są gotowi nawet umrzeć”
37).

Tylko w ten sposób będziemy mogli przynieść Europie, jak przed wiekami Maryja całemu światu, bezcenny dar Jezusa – jedność, jedyną siłę zdolną zjednoczyć wszystkich, tak aby Europa była wspólnotą Ducha, aby dokonało się jej zmartwychwstanie. W łonie Europy winno bowiem zaistnieć przejście od Unii Europejskiej do jedności europejskiej, chodzi nam jedynie o Europę wspólnoty, Kom-unię europejską, ponieważ jedyna prawdziwa i autentyczna Europa to
„wielka europejska wspólnota Ducha”
– to Europa trynitarna.

Przekład: ks. Tadeusz Fitych