Antoni Pietkiewicz
Wojewoda Mazowiecki

Przewielebny Ojcze, Szanowni Państwo,


Pragnę serdecznie pozdrowić uczestników i organizatorów II Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.    Zarówno cel, jak i zakres tego spotkania ukazuje jak dużą rolę pełnią katolickie organizacje społeczne w Polsce. Szeroki wachlarz problematyki, którą się zajmujecie pomaga objąć troską wielu ludzi.    Katolickie organizacje pozarządowe działają w obszarze, którego granice wyznacza z jednej strony państwo, a z drugiej Kościół. Obszar ten charakteryzowany jest przez szereg niezaspokojonych potrzeb społecznych. Tam, gdzie państwo nie może poradzić sobie z takimi problemami, organizacje społeczne pełnią nieoceniona rolę. Kierując się zasadą solidarności społecznej, pomocniczości, zasadą dobra wspólnego i wszystkim tym, co określone jest katolicką nauką społeczną, organizacje, w których jesteście zrzeszeni, pomagają najuboższym, najsłabszym i chorym. Ale nie tylko. Powołaliście też Państwo swoje organizacje w celu samokształcenia, poszerzania horyzontów. Grupujecie w swoich szeregach przedstawicieli różnych zawodów i profesji.    Rząd, Wojewoda i władza samorządowa mogą liczyć na Państwa jako na partnera mającego doświadczenie, wiedzę i rozeznanie w rozwiązywaniu problemów społecznych. Organizacje efektywnie wykorzystują pozyskiwane środki stając się z jednej strony pomocą, z drugiej zaś konkurencją w realizacji zadań publicznych.    Organizacje pozarządowe są uzupełnieniem państwowego systemu pomocniczości. Mają one dużą siłę przebicia w osiąganiu swoich celów. Charakteryzuje je wysoka skuteczność w rozwiązywaniu wielu problemów danego środowiska. Szereg z tych organizacji szybko się profesjonalizuje, zaczyna świadczyć usługi socjalne, często wyspecjalizowane. W przypadku niektórych problemów społecznych (np. bezdomność samotnych matek) organizacje pozarządowe są głównym podmiotem działania.    Chciałbym być dzisiaj tu z Państwem osobiście. Niestety problemy Województwa Mazowieckiego nie pozwalają mi na to.    Wierzę, iż Kongres pomoże liderom i animatorom najważniejszych katolickich organizacji pozarządowych lepiej zrozumieć rolę waszych ruchów i stowarzyszeń, dookreślić wyzwania i zintegrować się w działaniu na rzecz dobra wspólnego. Z mojej zaś strony chciałbym zapewnić o mojej przychylności i chęci pomocy w walce z najważniejszymi problemami społecznymi. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego.     Pozdrawiam wszystkich uczestników kongresu i łączę wyrazu szacunku.

Antoni Pietkiewicz

Źródło: Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich, Znak nadziei dla świata i Kościoła. II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Warszawa 2001