Stanisław Zając
Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Serdecznie dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w II Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, będącym jednocześnie Ogólnopolskim Jubileuszem Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.
Mam głęboką świadomość jak ważną rolę odgrywają w życiu współczesnego Narodu Polskiego Ruchy i Stowarzyszenia Katolickie. Zarówno w momentach rozwoju naszej Ojczyzny, jak również i wtedy kiedy przeżywaliśmy trudne okresy naszej historii, wspólnoty, ruchy i arcybractwa, służyły ludziom potrzebującym, formowały elity intelektualne, kulturalne, społeczne, polityczne i duchowe Narodu.
W osobistym wymiarze z wdzięcznością wspominam, że w ruchach o charakterze katolickim formowałem swoją duchową postawę życiową. Niezwykły rozkwit ruchów i stowarzyszeń katolików świeckich w Kościele jest jednym z wielkich znaków czasu. Ujawnia się w nim, autentyczne pragnienie świętości i gotowość radykalnego poświecenia na służbę Ewangelii pośród wielu katolików świeckich. Ruchy i Stowarzyszenia zostały uznane za ważną część wspólnoty Kościoła. Rozpoczęty dzisiaj Kongres z pewnością pomoże wielu katolikom świeckim uświadomić sobie jak bardzo ważne są obowiązki ewangelizacyjne i apostolskie.
Jego Świątobliwość Ojciec Święty uczy nas w adhortacji Christifideles laici („O powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie”): „... grupy, stowarzyszenia i ruchy mają swoje miejsce w formacji świeckich. Każde bowiem z tych zrzeszeń przy pomocy sobie właściwych metod umożliwia formację głęboko wszczepioną w doświadczenie życia apostolskiego, a równocześnie dają okazję do integracji, ukonkretnienia i bliższego określenia formacji otrzymywanej przez ich członków od innych osób i wspólnot” (CL 63).
Celem Kongresu jest z jednej strony przyjęcie łaski Wielkiego Jubileuszu, a z drugiej odczytanie nowych wezwań apostolskich, jakie stoją przed ruchami i stowarzyszeniami na progu nowego tysiąclecia chrześcijaństwa.
Wystąpienia, liczne spotkania, wystawy i kongresy tematyczne oraz wspólna Eucharystia dają pewność, iż wypracowane zostaną nowe formy pracy ewangelizacyjnej w obliczu procesów sekularyzacji i laicyzacji, jakie zachodzą obecnie w naszej Ojczyźnie. To wszystko sprawia, iż II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich jest jednym z najważniejszych wydarzeń religijnych, kulturalnych i społecznych Jubileuszowego 2000 roku.
Wyrażam wdzięczność za zaproszenie do wspólnego przeżycia łaski Wielkiego Jubileuszu, połączonego z odczytaniem nowego miejsca ruchów i stowarzyszeń w Kościele i społeczeństwie. Nie mogąc uczestniczyć w Kongresie osobiście przesyłam serdeczne pozdrowienia dla jego uczestników życząc obfitych owoców tego ważnego jubileuszowego przedsięwzięcia.
Z wyrazami szacunku i oddania
Stanisław Zając
Źródło: Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich, Znak nadziei dla świata i Kościoła. II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Warszawa 2001