Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. J 1, 10-12

Bóg z miłości do człowieka narodził się pośród nas, aby przynieść nam wyzwolenie ze zła, grzechu i napełnić nas mocą Ducha Świętego.

 Ciągle jednak są ludzie, którzy nie wierzą w miłość Boga i Jego bliskość. A i my sami musimy nieustannie pogłębiać wiarę w obecność Boga pośród nas w świecie, który nieraz tak bardzo jest oddalony od Stwórcy i na Niego zamknięty.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim członkom ruchów oraz ich opiekunom duchowym serdeczne życzenia.

Niech bliskość Boga napełni każdego z nas pokojem, radością i nadzieją, uwolni od lęków, obdarzy mocą z wysoka i zapali w naszych sercach ogień życia dla innych. Jednocześnie życzymy Wam i Waszym rodzinom zdrowia i pomyślności w każdym wymiarze życia.

A Maryja, Matka Boga i nasza, niech wstawia się za Wami w każdym czasie, tak aby Wasze życie przynosiło jak największe owoce.

                                                 o. Adam Schulz SJ, Przewodniczący ORRK
                                                 Regina Pruszyńska, Wiceprzewodnicząca ORRK                

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…