Kościół potrzebuje dziś powszechnego przebudzenia ewangelizacyjnego, obejmującego wszystkie aspekty jego misji: zarówno pierwszego głoszenia Ewangelii, jak i wzrastania w wierze poprzez zwyczajną działalność duszpasterską oraz nową ewangelizację, skierowaną do tych, którzy oddalili się od Kościoła. Takie są główne wnioski z dobiegającego końca Synodu Biskupów. Jego uczestnicy przyjęli dziś ostateczną wersję tak zwanych propozycji, które zostaną przekazane Papieżowi, aby ten opracował na ich podstawie adhortację o nowej ewangelizacji.

Ponad 300 wniosków, które przedstawili przed paroma dniami ojcowie synodalni, udało się sprowadzić do 58 punktów. Podzielono je na cztery części. Pierwsza mówi o naturze nowej ewangelizacji. Biskupi postulują opracowanie kompendium o głoszeniu Ewangelii, które uczyłoby, jak prowadzić do spotkania z Chrystusem. Dokument ten miałby pokazać, jak wygląda kerygmat w Piśmie Świętym i Tradycji. Mógłby się odwoływać do doświadczeń świętych misjonarzy. Powinny się w nim znaleźć wytyczne dla formacji katolickich ewangelizatorów.

Druga część propozycji opisuje aktualny kontekst posługi Kościoła. W tym punkcie wspomina się między innymi o potrzebie ewangelizowania poprzez piękno. Jest ważne, abyśmy dając świadectwo o Jezusie ukazywali Go nie tylko jako dobro i prawdę, ale również pełnię piękna – czytamy w propozycjach Synodu. W tym kontekście ojcowie synodalni zwracają uwagę na potrzebę zadbania o właściwy wystrój miejsc kultu.

Trzecia część propozycji przedstawia odpowiedź Kościoła na współczesną sytuację. Najwięcej miejsca poświęcono tu kościelnej edukacji, podkreślając potrzebę zachowania jej katolickiej tożsamości. Wspomina się jednak również o roli parafii, liturgii, pobożności ludowej czy teologii.

W czwartej części podjęto natomiast kwestię podmiotu nowej ewangelizacji, wymieniając na pierwszym miejscu Kościół lokalny. Wiele miejsca poświęcono chrześcijańskiej rodzinie. Podkreślono rolę świeckich w ewangelizacji i potrzebę zgodnej współpracy czynnika hierarchicznego i charyzmatycznego. Propozycje kończą się zawierzeniem całego dzieła Maryi, która, jak przypomniano, przez Pawła VI została nazwana „gwiazdą ewangelizacji”. (RV)

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…