Kilka tysięcy osób bierze udział w rozpoczętej wczoraj akcji ewangelizacyjnej zatytułowanej „Bliżej Mocniej Więcej”. Trzydniowe spotkania modlitewno-formacyjne odbywają się na stadionie Cracovii oraz w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Z uczestnikami akcji rozmawiała Anna Kluz-Łoś z Radia Kraków:

„Bliżej Mocniej Więcej” to wspólna inicjatywa świeckich ruchów katolickich. W spotkaniach biorą też udział członkowie innych Kościołów chrześcijańskich.

„Nowa ewangelizacja jest fragmentem działań kościoła skierowanym do ochrzczonych, którzy z różnych przyczyn porzucili praktyki religijne –powiedział wikariusz generalny archidiecezji krakowskiej. – W ostatnim czasie Duch Święty wskazuje Kościołowi, by zajął się ochrzczonymi, których nie ma w swoich zgromadzeniach liturgicznych. Św. Paweł też chodził na stadiony czy szedł do teatru w Efezie. Przemawiał wówczas do 25 tys. ludzi. Spośród tych, którzy go usłyszeli, tworzony był Kościół-wspólnota; potem wiara przeżywana systematycznie, z dnia na dzień; z tygodnia na tydzień. To jest to, co powinno być owocem tego spotkania” – powiedział bp Grzegorz Ryś.

„Bliżej Mocniej Więcej” na stadionie Cracovii biorą udział całe rodziny. Zdaniem jednego z uczestników „samo miejsce nie jest najważniejsze. Chodzi o to, by Duch Święty ogarnął to spotkanie i w sercach ludzi zapalił światło, jak i dał im poczucie, że stanowią wspólnotę. Jesteśmy dowodem na to, że Kościół nie jest jakąś wymierającą grupą, ale żywą wspólnotą.” (RV)

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…