Europejską Nagrodę Obywatelską przyznaną Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia (PFROŻ) przez Parlament Europejski odebrał 22 października br. w Warszawie prezes Paweł Wosicki.

Polskich obrońców życia doceniono za promowanie w swojej działalności zasad zawartych w traktatach europejskich: szacunku i ochrony godności ludzkiej, prawa do życia, prawa do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, ochrony prawnej, ekonomicznej i społecznej rodziny.

Podczas uroczystości medal honorowy dla PFROŻ wręczył poseł Konrad Szymański z Parlamentu Europejskiego. W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę na „próby zaprzęgnięcia Unii Europejskiej do promowania antywartości”. Jego zdaniem, Europa powinna być miejscem wolności. - UE powinna dawać krajom członkowskim wolność do rozwijania własnej kultury i dokonywania wyborów cywilizacyjnych zgodnych ze swoim wyczuciem historii, charakterem i tożsamością – podkreślał.

- Nie oczekujemy wiele. Oczekujemy wolności, swobody wyrażania swojej opinii, swobody promowania wartości, które stoją za działalnością Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia – podkreślił podczas uroczystości wręczenia nagrody. Wyraził przy tym nadzieję, że wartości obrony życia, rodziny oraz inspiracji chrześcijańskiej w budowaniu sfery publicznej będą bardziej widoczne w Europie.

- Chciałbym, aby w szczególności do naszych oponentów dotarł fakt, że Europa jest jednak bardziej skomplikowana, że jest różnorodna i żyją w niej różni ludzie i nie wszyscy oczekują takiego kierunku zmian, jakie obserwujemy w niektórych państwach członkowskich – dodał Szymański.

Według europosła nagroda jest również bardzo poważnym wyzwaniem dla laureata. - To zadanie dla Federacji, aby dzielić się swoją inspiracją ideową, inspiracją obrony życia i rodziny – w życiu publicznym, nie tylko z Polakami, ale również z Europą. W wielu zakątkach Europy jest to bardzo oczekiwane, abyśmy umiejętnie podzielili się swoim, coraz bardziej unikalnym, doświadczeniem godzenia współistnienia współczesnej demokracji z tożsamością chrześcijańską – dodał.

Dr Paweł Wosicki odbierając w imieniu PFROŻ nagrodę wyraził nadzieję, że jednoznaczny głos Federacji w obronie życia od poczęcia, bez względu na stan zdrowia czy wiek, będzie bardziej słyszany, a Federacja będzie poważnym partnerem dla Parlamentu Europejskiego.

Powołana w 1992 r. Federacja zrzesza obecnie 136 ruchów działających na rzecz respektowania prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz wspierania rodziny w różnych aspektach jej funkcjonowania. Jak poinformował prezes Wosicki, organizacje te niosą bezpośrednią pomoc kobietom w ciąży oraz rodzinom a także działają w obszarze edukacji czy też lobbują. (ekai)

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…