Bp Jan Chrapek CSMA
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji
Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu

Nie wiem, czy zdołam odpowiedzieć na zawarte w tym temacie pytania. Chciałbym raczej podzielić się swymi przemyśleniami. Nie sądzę bowiem, że posiadamy już jakąś bardzo precyzyjną odpowiedź na temat roli współ-czesnych mediów. Dokonuje się ogromna, niespotykana rewolucja w zakresie nowych technologii elektronicznego komunikowania.