LIST APOSTOLSKI
Papieża Jana Pawła II
do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu

1. Szybki rozwój technologii w dziedzinie mediów jest bezsprzecznie jednym z
przejawów postępu dzisiejszego społeczeństwa. Patrząc na tę nowość, będącą w
ciągłej ewolucji, wydaje się jeszcze bardziej aktualne to, co czytamy w
soborowym dekrecie o środkach społecznego przekazu "Inter mirifica",

W misji głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom Kościół posługuje się środkami społecznego przekazu, pośród nich radiem i telewizją jako narzędziami, których ogromnych możliwości we współczesnym świecie nie sposób przecenić. Sobór Watykański II zachęcał do tworzenia kościelnych środków społecznego przekazu, jak i do aktywnej obecności wiernych w pozostałych mediach (zob. Sobór Watykański II, Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli «Inter mirifica», 14.). „W naszej epoce potrzebne jest aktywne i twórcze wykorzystanie mediów przez Kościół. Katolicy powinni odważnie «otworzyć drzwi» środków przekazu Chrystusowi, tak aby Jego Dobra Nowina była głoszona z dachów całego świata" (Jan Paweł II, Rozgłaszajcie to na dachach: Ewangelia w epoce globalnej komunikacji, Orędzie Ojca Świętego na XXXV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24 stycznia 2001 r.).