Aktualnie w pracach ORRK uczestniczą

-    po 2-3 liderów z każdego z ruchów i stowarzyszeń skupionych w ORRK (ponad 70) oraz ruchów i stowarzyszeń, które przygotowują się do włączenia w ORRK,
-    po 3 przedstawicieli diecezjalnej, lub lokalnej RRK,
-    kapłani delegowani przez biskupów do opieki nad ruchami i stowarzyszeniami w poszczególnych diecezjach.