Rada Programowa ORRK

Na Spotkaniu Plenarnym 24 kwietnia 2004 r. członkowie Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich podjęli decyzję o utworzeniu Rady Programowej ORRK.
Utworzenie Rady Programowej ORRK motywowane jest następującymi zmianami, jakie w ostatnich latach zaszły w naszej pracy:
 • powstawanie Diecezjalnych Rad Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich,
 • nowe wyzwania przed jakimi stanęły ruchy i stowarzyszenia w dziedzinie apostolstwa i formacji i wiążąca się z tym potrzeba pogłębionego rozeznania,
 • potrzeba usprawnienia pracy ORRK.
Status Rady Programowej ORRK
1. Rada Programowa ORRK składa się z 15 osób wybieranych na 4-letnią kadencję.
2. Członkami Rady Programowej ORRK są liderzy ruchów i stowarzyszeń, będących członkiem ORRK, oraz liderzy Diecezjalnych Rad Ruchów Katolickich, wybrani na Spotkaniu Plenarnym ORRK.
3. Spotkania Rady Programowej ORRK odbywają się przynajmniej 2 razy w roku. W spotkaniu tym bierze udział również Zespół Koordynujący ORRK.
4. Pracami Rady Programowej kieruje Przewodniczący ORRK lub osoba przez niego wyznaczona.
Członkowie Rady Programowej ORRK
Liderzy Ruchów i Stowarzyszeń oraz Diecezjalnych Rad Ruchów i Stowarzyszeń wybrali następujące osoby do Rady Programowej ORRK na najbliższą 4-letnią kadencję:
 1. Teresa Bazylko - Boratyn, Legion Maryi
 2. Dariusz Dębiński, Ruch „Totus Tuus"
 3. Jerzy Grzybowski, Spotkania Małżeńskie
 4. Anna Maria Kolberg, RRSK Diecezji Pelplińskiej
 5. Marek Koryciński, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"
 6. O. Romuald Kszuk, Ruch Szensztacki
 7. Jolanta Łubkowska, Polski Związek Kobiet Polskich
 8. s. Anna Ozon SAC, Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego
 9. s. Danuta Pusty USJK, Eucharystyczny Ruch Młodych
 10. Katarzyna Rymasz, Ruch Equipes Notre-Dam
 11. Ks. Roberto Saltini, Ruch Focolari
 12. Ks. Marek Sędek, Ruch Światło - Życie
 13. o. Włodzimierz Tochmański OCD, Świecki Zakon Karmelitów Bosych
 14. Monika Wojciechowska, Odnowa w Duchu Świętym
 15. Krzysztof Ziołkowski, Klub Inteligencji Katolickiej

 

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…