Bp Stanisław Ryłko, Papieska Rada ds. Świeckich,
Przesłanie wygłoszone do delegacji ruchów podczas Narodowej Pielgrzymki Polaków Rzym, Kościół św. Ducha, 8 lipca 2000 r.

Drodzy Bracia i Siostry!

Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję organizatorom: Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich wraz z jej asystentem bp Bronisławem Dembowskim, oraz o. Adamem Schulzem, przewodniczącym Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich w Polsce. W ramach Jubileuszowej Pielgrzymki Polaków do Rzymu nie mogło zabraknąć dzisiejszego spotkania przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń. Ruchy kościelne i Stowarzyszenia nie są jakimś dodatkiem, ozdobnikiem w życiu Kościoła, stanowią samo serce jego życia, centrum jego życia.
Drodzy Bracia i Siostry! Przynoszę Wam dzisiaj przesłanie Papieskiej Rady ds. Świeckich. Jest to ten urząd Stolicy Apostolskiej, któremu Ojciec Święty powierzył troskę o rozwój i działanie ruchów i stowarzyszeń katolickich w Kościele. Chciałbym, żebyście byli świadomi, że jako ruchy kościelne, nowe wspólnoty i stowarzyszenia katolików świeckich jesteście w centrum troski Stolicy Apostolskiej oraz następcy św. Piotra. Ojciec Święty na was liczy, Kościół na was liczy.
W encyklice Redemptoris Missio Ojciec Święty napisał: "na progu trzeciego tysiąclecia Duch Święty budzi w Kościele nową wiosnę, której zaczątki już widać". Według oceny Ojca Świętego tymi znakami wiosny chrześcijaństwa w dzisiejszym świecie, znakami niezwykle czytelnymi, są ruchy kościelne, nowe wspólnoty i stowarzyszenia katolików świeckich. W czasie tego spotkania, gdy znajdujemy się o dwa kroki od pl. Św. Piotra, nie sposób nie wspomnieć dzisiaj tego naprawdę historycznego wydarzenia, jakim było w dniu 30 maja 1998 r. spotkanie Papieża z ruchami kościelnymi. Plac św. Piotra zapełnił się przez całą via Concilazione, aż do Tybru. Na spotkaniu z Ojcem Świętym zgromadził się wielki lud ruchów i wspólnot kościelnych. Co Ojciec Święty wtedy powiedział zebranym? Otóż przekazał słowa wielkiej nadziei. Powiedział: "Wy jesteście darem Ducha Świętego na nasze czasy i znakiem nadziei dla Kościoła i dla świata." To nie są tylko puste słowa, komplementy, taka jest rzeczywistość. Jest to dar Ducha Świętego i znak nadziei dla Kościoła.
W swej książce Przekroczyć próg nadziei, którą z pewnością znacie, Ojciec Święty również wypowiedział się na temat ruchów kościelnych. Mówił: "w przeszłości odnowa Kościoła przebiegała poprzez nowe zgromadzenia, zakonne. Zakony powstawały wtedy jako odpowiedź na wyzwania czasu." Ojciec Święty mówi dzisiaj, że oczywiście działalność zakonów i zgromadzeń zakonnych wcale się nie skończyła, jest dalej bardzo ważna, ale odczytując znaki czasu widać, że dzisiaj, na początku trzeciego tysiąclecia, odnowa Kościoła przebiega poprzez nowe wspólnoty katolików świeckich. To jest wielkie zobowiązanie - moi drodzy - i wielka odpowiedzialność.
"W Kościele wybiła godzina laikatu"- mówiło się często w czasie trwania Soboru Watykańskiego II i dzisiaj słusznie powtarza się te słowa. Trzeba nam jednak pamiętać, że nie jest to slogan, to jest program, który kształtuje formację duchową i ukazuje kierunki działalności oraz misję Kościoła. Każdy z ochrzczonych musi się poczuć naprawdę chrześcijaninem, musi odkryć na nowo swoje powołanie w Kościele i w świecie.
Rodzi się jednak pytanie: jak dzisiaj ma wyglądać szczególna rola ruchów katolickich, wspólnot i stowarzyszeń? Na czym ona ma polegać? Dzisiaj Kościół ma do odkrycia dwa wielkie zadania. Pierwszym jest formacja będąca odpowiedzią na pytanie: co zrobić, aby ludzie ochrzczeni naprawdę zdali sobie sprawę z tego, kim są w zamyśle Boga, i czego On od nich oczekuje.
Drugie wielkie zadanie, jakie staje przed Kościołem, to rozwój misyjności według słów Jezusa: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię!". Każdy z nas nosi w sobie to wielkie zadanie. Musi je jednak odkryć, przyjąć, przejąć się niejako do wewnątrz tym wielkim poczuciem odpowiedzialności.
Zasadniczym wyzwaniem, wobec którego dzisiaj stają chrześcijanie, jest kwestia jednoznacznej tożsamości, czyli odpowiedź na pytanie: jak być chrześcijaninem w naszych czasach? Co zrobić, aby nie utracić tego, co jest dla chrześcijanina najbardziej istotne i co go odróżnia od innych? Żyjemy bowiem w świecie zmaterializowanym, który na różne sposoby stara się naszą chrześcijańską tożsamość "rozcieńczyć", zneutralizować. Chce nas przekonać, że chrześcijaństwo jest dziś czymś niemodnym, nie na nasze czasy. Nawet wśród osób, które uważają się za chrześcijan, szerzą się modele religijności selektywnej, wybiórczej, która cenzuruje Ewangelię o prawdy wymagające poświęcenia. Co w tej sytuacji należy czynić?

Ruchy kościelne, nowe wspólnoty, stowarzyszenia znają doskonale odpowiedź na te pytania, zawiera się ona w słowach św. Pawła: "Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu!" (Flp 1,26). Wielką zasługą ruchów kościelnych jest ich charyzmat formowania katolików dojrzałych, świadomych własnego powołania i własnej misji! Na czym bowiem polega tożsamość chrześcijańska? Ojciec Święty, jeszcze jako metropolita krakowski, zdefiniował kiedyś tożsamość w następujący sposób: "tożsamość - to znaczy: wiem, kim jestem, i biorę odpowiedzialność za to, kim jestem". Jak widzicie, tożsamość wyraża się na poziomie świadomości - wiem kim jestem, jako człowiek, jako człowiek ochrzczony, chrześcijanin, to znaczy, biorę odpowiedzialność za to, kim jestem, moja tożsamość kształtuje moje życie i zgodnie z nią podejmuję konkretne decyzje. Sobór Watykański II ostrzega: "Rozłam między wiarą wyznawaną a życiem codziennym, występujący u wielu, trzeba zaliczyć do ważniejszych błędów naszych czasów." Znamy tę schizofrenie duchową - wiara idzie swoją drogą, a życie swoją. Dlatego św. Ignacy Antiocheński modlił się i prosił swoich współbraci "Dla mnie proście tylko o moc ducha i ciała, abym nie tylko mówił, ale i chciał, abym nie tylko uchodził za chrześcijanina, ale był nim rzeczywiście. Jeśli zostanę nim rzeczywiście - będę miał prawo nosić to imię."

Drodzy bracia i siostry! Jesteście uczestnikami wielkiej Narodowej Pielgrzymki Jubileuszowej Polaków, pielgrzymki do grobów Apostołów - św. Piotra i Pawła. Jest to czas ubogacania waszej wiary, a zarazem czas wielkiego rachunku sumienia, będącego odpowiedzią na pytanie: co zrobiłem ze swoim chrztem? W czasie swojej pierwszej pielgrzymki do Francji Ojciec Święty w jednym z przemówień pytał Francuzów: "Francjo! Co zrobiłaś z twoim chrztem?" W czasie naszego jubileuszowego rachunku sumienia nie może również zabraknąć tego pytania: co zrobiłem z moim chrztem? Czy naprawdę żyję swoim powołaniem chrzcielnym? Czy mam tego świadomość?
Życzę wam, aby to dzisiejsze spotkanie było dla was ubogaceniem wiary, waszej samoświadomości jako chrześcijan, jako członków jednego wielkiego Mistycznego Ciała Chrystusa, jakim jest Kościół tak bogaty w rozmaite chryzmaty, dary. Są tutaj przedstawiciele wspólnot o różnych charyzmatach, a przecież jednoczy nas wspólne powołanie, wspólna misja! Jakie to piękne być Kościołem, uczestniczyć w Jego misji!
W 1998 roku, przy okazji spotkania Ojca Świętego z ruchami, odbył się I Światowy Kongres Ruchów Kościelnych. Podczas jego trwania jeden z uczestników podzielił się takim świadectwem: "Jesteśmy katolikami szczęśliwymi! Jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy chrześcijanami!" Zwłaszcza w dzisiejszym świecie bardzo ważne jest pokazywanie światu radosnego oblicza chrześcijaństwa. Warto być chrześcijaninem, warto pójść za Chrystusem. Warto żyć Ewangelią do końca, bez wybierania z niej prawd, w które się wierzy, ale tak do końca... To daje prawdziwe szczęście!

Wiem, że ta Pielgrzymka Jubileuszowa jest dla was ważnym etapem przygotowania do II Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Ojciec Święty bardzo liczy na was, liczy na wasze świadectwo, tutaj w Rzymie, ale przede wszystkim w Polsce, w waszym środowisku. Z wielką uwagą będziemy tutaj śledzić przebieg waszego Kongresu. Będzie to z pewnością wielkie świadectwo, wyraz samo objawienia się Kościoła w Polsce, w tym wymiarze tak ważnym dzisiaj dla Kościoła, jakim są ruchy kościelne.

Życzę wam, żeby przygotowania do Kongresu przebiegały owocnie oraz aby ten Kongres naprawdę otworzył przed wami nowy etap - jak  powiedział Ojciec Święty na Placu Świętego Piotra: " Dziś przed wami otwiera się nowy etap - etap dojrzałości kościelnej". Szczęść Boże!


Źródło: Pr. zbiorowa pod red A. Schulza: Apostołowie nowego tysiąclecia. O roli i zadaniach ruchów w Kościele i społeczeństwie, Warszawa 2000

Inspiracje

Orędzie na 33. Światowy Dzień Młodzieży

„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30)

 

Drodzy młodzi,

Światowe Dni Młodzieży 2018 stanowią krok naprzód w przygotowaniu międzynarodowego spotkania, które odbędzie się w Panamie w styczniu 2019 roku. Ten nowy etap naszej pielgrzymki przypada na rok, w którym zwołane jest Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów na temat: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. To dobry zbieg okoliczności. Uwaga, modlitwa i refleksja Kościoła będą skierowane na Was, ludzi młodych, z pragnieniem zrozumienia, a przede wszystkim przyjęcia drogocennego daru, jakim jesteście dla Boga, dla Kościoła i dla świata.

Jak już wiecie, postanowiliśmy, aby w tej drodze towarzyszył nam wzór i wstawiennictwo Maryi, młodej kobiety z Nazaretu, którą Bóg wybrał jako Matkę swego Syna. Idzie ona z nami ku Synodowi i Światowym Dniom Młodzieży w Panamie. Jeśli w ubiegłym roku prowadziły nas słowa Jej kantyku uwielbienia: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49) – ucząc nas upamiętniać przeszłość – to w bieżącym roku staramy się słuchać wraz z Nią głosu Boga, który budzi odwagę i daje łaskę konieczną, aby odpowiedzieć na Jego wezwanie: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30). Są to słowa wypowiedziane przez posłańca Boga, archanioła Gabriela, do Maryi, prostej dziewczyny z małej wioski w Galilei.

 

 1. Nie bój się!

To zrozumiałe, że nagłe pojawienie się anioła i jego tajemnicze pozdrowienie: „Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1,28), wywołały silny niepokój w Maryi, zaskoczonej tym pierwszym objawieniem jej tożsamości i powołania, do tej pory jej nieznanych. Maryja, podobnie jak inne postacie z Pisma Świętego, drży w obliczu tajemnicy powołania Boga, który w jednej chwili stawia ją przed ogromem swego planu i sprawia, że odczuwa ona całą swą małość skromnego stworzenia. Anioł, czytając w głębi jej serca, mówi do niej: „Nie bój się”! Bóg czyta również w naszych sercach. Dobrze zna wyzwania, jakim musimy stawić czoło w życiu, zwłaszcza, gdy stajemy w obliczu decyzji fundamentalnych, od których zależy, kim będziemy i co zrobimy na tym świecie. To „ciarki” jakie odczuwamy, gdy mamy do czynienia z decyzjami dotyczącymi naszej przyszłości, naszego stanu życia, naszego powołania. W takich chwilach jesteśmy wzburzeni i ogarnia nas wiele lęków.

A Wy, ludzie młodzi, jakie żywicie obawy? Co was najbardziej niepokoi w głębi serca? W wielu z was istnieją obawy „drugoplanowe”, że nie jesteście kochani, lubiani, nie akceptowani takimi, jakimi jesteście. Dziś jest wielu młodych, którzy mają poczucie, że muszą być inni od tego, czym są w rzeczywistości, próbując się dostosować do często sztucznych i nieosiągalnych standardów. Nieustannie dokonują retuszowania swoich wizerunków, chowając się za maskami i fałszywymi tożsamościami tak, że sami niemal stają się “fake’iem”. U wielu z nich mamy do czynienia z obsesją na tle otrzymywania jak największej liczby „polubień”. I z tego poczucia nieadekwatności rodzi się wiele obaw i niepewności. Inni lękają się, że nie znajdą bezpieczeństwa emocjonalnego i zostaną sami. W wielu, w obliczu niepewności związanej z pracą, wkracza lęk przed niemożnością znalezienia satysfakcjonującej afirmacji zawodowej, nie spełnienia swoich marzeń. Te obawy są dziś bardzo obecne w wielu młodych ludziach, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Także ci, którzy przyjęli dar wiary i poważnie poszukują swojego powołania, nie są rzecz jasna wolni od strachu. Niektórzy myślą: może Bóg chce ode mnie, albo zażąda ode mnie za wiele. Może przemierzając drogę wskazaną mi przez Niego, nie będę naprawdę szczęśliwy, albo nie będę mógł sprostać temu, o co mnie prosi. Inni zadają sobie pytanie: czy podążam drogą wskazaną mi przez Boga, kto może mi zagwarantować, że będę mógł podążać nią do końca? Czy nie ulegnę zniechęceniu? Czy nie stracę entuzjazmu? Czy będę umiał wytrwać przez całe me życie?

W chwilach, kiedy wątpliwości i lęk tłoczy się w naszych sercach, konieczne staje się rozeznanie. Pozwala nam ono uporządkować zamęt w naszych myślach i uczuciach, aby działać w sposób właściwy i roztropny. Pierwszym krokiem w tym procesie prowadzącym do przezwyciężenia lęków jest ich wyraźne określenie, by nie okazało się, że marnujemy czas i energię, padając łupem nietrwałych upiorów pozbawionych oblicza. W tym celu zapraszam wszystkich, byście spojrzeli do swego wnętrza i nazwali wasze lęki po imieniu. Zadajcie sobie pytanie: co mnie martwi, czego boję się najbardziej dzisiaj, w konkretnej sytuacji, której doświadczam? Co mnie blokuje i nie pozwala mi iść naprzód? Dlaczego nie mam odwagi, by dokonać ważnych decyzji, które powinienem podjąć? Nie lękajcie się uczciwie spojrzeć na swoje lęki, uznać je takimi, jakimi są, i zmierzyć się z nimi. Biblia nie zaprzecza ludzkiemu uczuciu strachu ani wielu przyczynom, które mogą go powodować. Abraham się bał (por. Rdz 12, 10), Jakub się lękał (por. Rdz 31,31; 32,8), a również Mojżesz (por. Wj 2,14, 17,4), Piotr (Mt 26,69nn) i Apostołowie (Mk 4,38-40; Mt 26,56). Sam Jezus, chociaż na nieporównywalnym poziomie, także doświadczał lęku i udręki (Mt 26, 37; Łk 22, 44).

„Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” (Mk 4,40). Ta reprymenda Jezusa wobec uczniów pozwala nam zrozumieć, jak często przeszkodą dla wiary nie jest niewiara, ale bojaźń. Dlatego dzieło rozeznania, po zidentyfikowaniu naszych lęków, musi nam pomóc w ich przezwyciężeniu, otwierając nas na życie i ze spokojem stawiając czoło wyzwaniom, jakie nam ono przedstawia. W szczególności dla nas, chrześcijan, bojaźń nigdy nie może mieć ostatniego słowa, ale powinna stanowić okazję, aby dokonać aktu wiary w Boga… a także wiary w życie! Oznacza to uwierzenie w zasadniczą dobroć istnienia, które dał nam Bóg, zaufanie, że prowadzi On do dobrego celu przez często tajemnicze dla nas okoliczności i zmienne koleje losu. Jeśli zamiast tego podsycamy lęki, będziemy zmierzali do zamknięcia się w sobie, zabarykadowania się, by bronić się przed wszystkim i wszystkimi, pozostając jakby sparaliżowani. Musimy zareagować! Nigdy się nie zamykaj! W Piśmie Świętym znajdujemy 365 razy wyrażenie „nie lękajcie się”, ze wszystkimi jego odmianami. To jakby powiedzieć, że każdego dnia roku Pan chce, abyśmy byli wolni od bojaźni.

Rozeznanie staje się nieodzowne, w kontekście poszukiwania własnego powołania. Bowiem najczęściej nie jest ono natychmiast jasne czy zupełnie oczywiste, ale rozumiemy je stopniowo. Koniecznego do przeprowadzenia w tym przypadku rozeznania nie należy rozumieć jako indywidualnego wysiłku introspekcji, którego celem jest lepsze poznanie naszych mechanizmów wewnętrznych, aby się umocnić i osiągnąć pewną równowagę. Osoba może stać się wówczas silniejsza, ale pozostaje mimo to zamknięta w ograniczonej perspektywie swoich możliwości i poglądów. Natomiast powołanie jest wezwaniem Boga, a rozeznanie w tym przypadku polega przede wszystkim na otwarciu się na Innego, który wzywa. Jest zatem konieczna cisza modlitwy, aby wysłuchać głosu Boga, który rozbrzmiewa w sumieniu. Puka On do drzwi naszych serc, tak jak to uczynił z Maryją, pragnąc zawrzeć z nami przyjaźń w modlitwie, mówić do nas poprzez Pismo Święte, obdarzyć nas swoim miłosierdziem w Sakramencie Pojednania, aby stać się z nami jedno w Komunii Świętej.

Ale ważne jest również skonfrontowanie i dialog z innymi, naszymi braćmi i siostrami w wierze, którzy mają większe doświadczenie i pomagają nam widzieć lepiej i wybierać między różnymi opcjami. Młody Samuel, kiedy usłyszał głos Pana, nie rozpoznał go od razu i pobiegł trzykrotnie do Helego, starego kapłana, który w końcu podsunął mu właściwą odpowiedź, jaką należy dać na wezwanie Boga: „Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3, 9). W waszych wątpliwościach wiedzcie, że możecie liczyć na Kościół. Wiem, że są świetni kapłani, osoby konsekrowane, wierni świeccy, wielu z nich młodych, którzy ze swej strony mogą wam towarzyszyć jako starsi bracia i siostry w wierze. Ożywiani przez Ducha Świętego, będą umieli wam pomóc w rozwikłaniu waszych wątpliwości i odczytaniu planu waszego osobistego powołania. „Inny” to nie tylko przewodnik duchowy, ale także ten, który pomaga nam otworzyć się na wszystkie nieskończone bogactwa egzystencji, jakimi obdarzył nas Bóg. Trzeba otwierać przestrzenie w naszych miastach i wspólnotach, aby wzrastać, marzyć, patrzeć na nowe perspektywy! Nigdy nie traćcie smaku radowania się ze spotkania, z przyjaźni, smaku wspólnego marzenia, pielgrzymowania z innymi. Prawdziwi chrześcijanie nie boją się otwierać na innych, dzielić się przestrzeniami życiowymi, przekształcając je w przestrzenie braterstwa. Drodzy młodzi, nie pozwalajcie, aby przebłyski młodości gasły w mroku zamkniętego pokoju, w którym jedynym oknem na świat jest komputer i smartfon. Otwórzcie na oścież drzwi waszego życia! Niech wasze przestrzenie i wasz czas będą zapełnione konkretnymi ludźmi, głębokimi relacjami, w których możecie dzielić się autentycznymi i realnymi doświadczeniami w waszym codziennym życiu.

 

 2. Maryja!

„Wezwałem cię po imieniu” (Iz 43, 1). Pierwszym powodem, aby się nie lękać jest właśnie fakt, że Bóg wzywa nas po imieniu. Anioł, posłaniec Boga, zwrócił się do Maryi po imieniu. Nadawanie imion jest właściwe Bogu. W dziele stworzenia powołuje On do istnienia każde stworzenie jego imieniem. Za imieniem kryje się pewna tożsamość, która jest wyjątkowa we wszystkim, w każdym człowieku, w tej intymnej istocie, którą do końca zna tylko Bóg. Ta boska prerogatywa została następnie współdzielona z człowiekiem, któremu Bóg zezwolił na nadawanie imion zwierzętom, ptakom, a nawet swoim dzieciom (Rdz 2, 19-21; 4.1). Wiele kultur podziela tę głęboką wizję biblijną uznając w imieniu objawienie najgłębszej tajemnicy życia, znaczenia danej egzystencji.

Bóg wzywając kogoś po imieniu jednocześnie objawia mu jego powołanie, swój plan świętości i dobra, poprzez który osoba ta stanie się darem dla innych i który uczyni ją wyjątkową. I także wówczas, kiedy Pan zechce poszerzyć horyzonty danego życia, postanawia nadać powołanej osobie nowe imię, tak jak to czyni w przypadku Szymona, nazywając go „Piotrem”. Stąd wziął się zwyczaj przyjmowania nowego imienia, kiedy wstępujemy do zakonu, wskazującego na nową tożsamość i nową misję. Boże powołanie, będąc osobistym i niepowtarzalnym, wymaga od nas odwagi, by uwolnić się od ujednolicających schematów myślowych, tak aby nasze życie mogło być rzeczywiście oryginalnym i niepowtarzalnym darem dla Boga, dla Kościoła i dla innych.

Drodzy młodzi, bycie powołanym po imieniu to zatem znak naszej wielkiej godności w oczach Boga, Jego upodobania względem nas. I Bóg wzywa każdego z was po imieniu. Wy jesteście owym „ty” Boga, cennymi w Jego oczach, godnymi szacunku i umiłowanymi (por. Iz 43, 4). Przyjmujcie z radością ten dialog, jaki proponuje wam Bóg, to wezwanie, jakie kieruje On do was, powołując po imieniu.

 

 3. Znalazłaś łaskę u Boga

Głównym powodem, dla którego Maryja nie powinna się lękać, jest to, że znalazła łaskę u Boga. Słowo „łaska” mówi nam o miłości bezinteresownej, nienależnej. Jak bardzo dodaje nam otuchy świadomość, że nie musimy sobie zasłużyć na bliskość i pomoc Boga, przedstawiając wcześniej „program doskonałości”, pełen zasług i sukcesów! Anioł mówi do Maryi, że już znalazła łaskę u Boga, a nie, że ją otrzyma w przyszłości. A samo sformułowanie słów anioła pozwala nam zrozumieć, że boska łaska jest nieustanna, nie jest czymś przemijającym czy chwilowym i dlatego nigdy jej nie zabraknie. Również w przyszłości zawsze będzie nas wspierała łaska Boża, przede wszystkim w chwilach próby i ciemności.

Nieustanna obecność Bożej łaski zachęca nas do ufnego przyjęcia naszego powołania, co wymaga dążenia do wierności, które trzeba ponawiać każdego dnia. Droga powołania nie jest bowiem pozbawiona krzyży: są nimi nie tylko początkowe wątpliwości, ale także częste pokusy napotykane po drodze. Poczucie nieadekwatności towarzyszy uczniowi Chrystusa aż do końca, ale ten uczeń wie, że jest wspomagany łaską Boga.

Słowa anioła zstępują na ludzkie lęki, rozpraszając je mocą przynoszonej przez nie dobrej nowiny: nasze życie nie jest czystym przypadkiem i jedynie walką o przetrwanie, ale każdy z nas stanowi historię umiłowaną przez Boga. Znalezienie „łaski w Jego oczach” oznacza, że Stwórca dostrzega wyjątkowe piękno naszej istoty i ma wspaniały plan dla naszego życia. Ta świadomość nie rozwiązuje oczywiście wszystkich problemów, ani nie usuwa niepewności życia, ale ma moc jego dogłębnego przemieniania. Nieznane, które przyniesie nam przyszłość, nie jest mroczną groźbą, którą musimy przetrwać, ale czasem sprzyjającym, danym nam by żyć wyjątkowością naszego osobistego powołania i dzielić je z naszymi braćmi i siostrami w Kościele i w świecie.

 

 4. Odwaga w teraźniejszości

Z pewności, że łaska Boża jest z nami, wypływa siła posiadania odwagi w chwili obecnej: odwagi realizowania tego, czego Bóg chce od nas tu i teraz, w każdej dziedzinie naszego życia. Odwagi, by przyjąć powołanie, które ukazuje nam Bóg; odwagi, by żyć naszą wiarą, nie ukrywając jej ani nie pomniejszając.

Tak, bo kiedy otwieramy się na łaskę Bożą, to, co niemożliwe staje się rzeczywistością. „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8,31). Łaska Boża dotyka owego „dzisiaj” waszego życia, „porywa” was takimi, jakimi jesteście, ze wszystkimi waszymi lękami i ograniczeniami, ale objawia także wspaniałe plany Boga! Wy, młodzi potrzebujecie poczucia, że ktoś naprawdę w was wierzy: wiedzcie, że Papież wam ufa; że Kościół wam ufa! A wy, ufajcie Kościołowi!

Młodej Maryi powierzono ważne zadanie właśnie dlatego, że była młoda. Wy, ludzie młodzi, macie siłę, przechodzicie przez etap życia, w którym z pewnością nie brakuje energii. Używacie tej siły i energii, aby ulepszyć świat, zaczynając od tego, co najbliżej was. Pragnę, aby w Kościele powierzono wam ważne obowiązki, aby była odwaga pozostawiania wam przestrzeni; a Was proszę: przygotujcie się, aby te obowiązki przyjąć.

Zachęcam was do ponownej kontemplacji miłości Maryi: miłości troskliwej, dynamicznej, konkretnej. Miłości pełnej śmiałości i całkowicie nakierowanej na dar z siebie. Kościół przeniknięty tymi cechami maryjnymi będzie zawsze Kościołem wychodzącym, który wykracza poza swoje ograniczenia i granice, aby sprawić, że otrzymana łaska będzie przeobfita. Jeśli damy się zauroczyć przykładem Maryi, to będziemy konkretnie żyli miłością, która nas pobudza do miłowania Boga ponad wszystko i ponad samych siebie, aby kochać ludzi, z którymi dzielimy nasze codzienne życie. Będziemy też miłowali tych, którzy mogą się nam wydawać niezbyt mili. To jest miłość, która staje się służbą i poświęceniem, szczególnie wobec najsłabszych i najuboższych, która przemienia nasze oblicza i napełnia nas radością.

Chciałbym zakończyć pięknymi słowami świętego Bernarda ze słynnej homilii o tajemnicy Zwiastowania, słowami, które wyrażają oczekiwanie całej ludzkości na odpowiedź Maryi: „Usłyszałaś, Dziewico, że poczniesz i porodzisz Syna; usłyszałaś, że stanie się to nie za sprawą człowieka, ale z Ducha Świętego. Wyczekuje anioł na odpowiedź… Oczekujemy i my, o Pani, na słowo zmiłowania… Dzięki Twemu słowu mamy zostać odnowieni i przywróceni życiu… Tego wyczekuje cały świat, do stóp Twoich się ścielący” (Kazanie 4, 8-9; Liturgia Godzin, tom I, wydanie II Pallottinum 2006, s. 318).

Drodzy młodzi, Pan Jezus, Kościół, świat, oczekują także na waszą odpowiedź na wyjątkowe powołanie, jakie otrzymuje każdy w tym życiu! Kiedy zbliża się ŚDM w Panamie, zachęcam Was do przygotowania się na to nasze spotkanie z radością i entuzjazmem ludzi, którzy chcą wziąć udział w wielkiej przygodzie. ŚDM jest dla odważnych! Nie dla młodych, którzy szukają jedynie wygody i którzy wycofują się przed trudnościami. Czy przyjmujecie wyzwanie?

 

Watykan, 11 lutego, VI niedziela okresu zwykłego, Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.

tlum, st (KAI) / Watykan

 

Chrześcijański kształt patriotyzmu

Wstęp

Ożywienie postaw patriotycznych i poczucia świadomości narodowej, które obserwujemy w Polsce w ostatnich latach jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Miłość ojczyzny, umiłowanie rodzimej kultury i tradycji nie dotyczy bowiem wyłącznie przeszłości, ale ściśle się wiąże z naszą dzisiejszą zdolnością do ofiarnego i solidarnego budowania wspólnego dobra.

Papież Franciszek na Wawelu, 27.07.2016

Panie Prezydencie, Czcigodni przedstawiciele władz,
Szanowni Członkowie Korpusu Dyplomatycznego,
Wasze Magnificencje, Szanowni Państwo,

Pozdrawiam z szacunkiem Pana Prezydenta i dziękuję mu za wielkoduszne przyjęcie oraz uprzejme słowa. Z radością pozdrawiam dostojnych członków Rządu i Parlamentu,