Napełnieni na nowo Duchem Świętym

Wielkie zgromadzenie młodych z całego świata w Polsce ukazało nam bogactwo młodego Kościoła w świecie. Mogliśmy poznać młodzież z blisko 190 krajów świata i były to często pogłębione spotkania związane z dzieleniem się życiem i wiarą. Dzięki temu, że Światowe Dni Młodzieży zaczęły się w diecezjach, większość parafii mogła doświadczyć młodości Kościoła, a wizyta młodych z różnych stron świata ożywiła je w niespotykany do tej pory sposób.

Bardzo ważnym doświadczeniem było nasze spotkanie z następcą św. Piotra, z Ojcem św. Franciszkiem, gdyż mogliśmy Go bardziej poznać, a może i pokochać. Jego słowa, gesty, działania wiele mówiły, i przy całej ich prostocie, będą nas inspirowały na długie lata.

Cieszy fakt tak bardzo aktywnego zaangażowania członków ruchów i stowarzyszeń w organizację Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Część ruchów miała swoje własne spotkania młodzieży z całego świata, natomiast wszystkie ruchy włączyły się bardzo aktywnie w ich zorganizowanie zarówno na poziomie parafii, jak i diecezji oraz ogólnopolskim. Ruchy się spisały na piątkę, teraz trzeba pomyśleć, jak to dobro dalej  zagospodarować i rozwinąć.

W zakładce INSPIRACJE prezentujemy wystąpienia Ojca Świętego Franciszka po to, abyśmy mogli je zgłębić i odczytać, co Bóg poprzez nie do nas mówi.

Inspiracje

Chrześcijański kształt patriotyzmu

Wstęp

Ożywienie postaw patriotycznych i poczucia świadomości narodowej, które obserwujemy w Polsce w ostatnich latach jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Miłość ojczyzny, umiłowanie rodzimej kultury i tradycji nie dotyczy bowiem wyłącznie przeszłości, ale ściśle się wiąże z naszą dzisiejszą zdolnością do ofiarnego i solidarnego budowania wspólnego dobra.

Papież Franciszek na Wawelu, 27.07.2016

Panie Prezydencie, Czcigodni przedstawiciele władz,
Szanowni Członkowie Korpusu Dyplomatycznego,
Wasze Magnificencje, Szanowni Państwo,

Pozdrawiam z szacunkiem Pana Prezydenta i dziękuję mu za wielkoduszne przyjęcie oraz uprzejme słowa. Z radością pozdrawiam dostojnych członków Rządu i Parlamentu,

 Rolą duchownego nie jest mówienie świeckim, co mają mówić i robić w życiu publicznym - wskazał papież Franciszek w liście do kard. Marca Ouelleta, przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Zawiera on papieskie refleksje po marcowym zgromadzeniu plenarnym Komisji, poświęconym „niezbędnemu zaangażowaniu wiernych świeckich w życie publicznym państw latynoamerykańskich".