Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. J 1, 10-12

Bóg z miłości do człowieka narodził się pośród nas, aby przynieść nam wyzwolenie ze zła, grzechu i napełnić nas mocą Ducha Świętego.

 Ciągle jednak są ludzie, którzy nie wierzą w miłość Boga i Jego bliskość. A i my sami musimy nieustannie pogłębiać wiarę w obecność Boga pośród nas w świecie, który nieraz tak bardzo jest oddalony od Stwórcy i na Niego zamknięty.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim członkom ruchów oraz ich opiekunom duchowym serdeczne życzenia.

Niech bliskość Boga napełni każdego z nas pokojem, radością i nadzieją, uwolni od lęków, obdarzy mocą z wysoka i zapali w naszych sercach ogień życia dla innych. Jednocześnie życzymy Wam i Waszym rodzinom zdrowia i pomyślności w każdym wymiarze życia.

A Maryja, Matka Boga i nasza, niech wstawia się za Wami w każdym czasie, tak aby Wasze życie przynosiło jak największe owoce.

                                                 o. Adam Schulz SJ, Przewodniczący ORRK
                                                 Regina Pruszyńska, Wiceprzewodnicząca ORRK                

Inspiracje

SYNOD BISKUPÓW XV ZGROMADZENIE OGÓLNE

„MŁODZI LUDZIE, WIARA I ROZEZNANIE POWOŁANIA”
SPOTKANIE PRZEDSYNODALNE, DOKUMENT FINALNY
RZYM, 19-24 MARCA 2018

Wstęp

     Młodzi ludzie napotykają dziś na ogrom zewnętrznych oraz wewnętrznych wyzwań i możliwości, z których wiele jest charakterystycznych dla ich indywidualnych uwarunkowań, a niektóre są wspólne dla wszystkich kontynentów.

GAUDETE ET EXSULTATE

O POWOŁANIU DO ŚWIĘTOŚCI W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

1. „Cieszcie się i radujcie” (Mt 5, 12) mówi Jezus ludziom, którzy są prześladowani lub poniżani ze względu na Jego sprawę. Pan chce od nas wszystkiego, a to, co oferuje, to życie prawdziwe, szczęście, dla którego zostaliśmy stworzeni. Chce, abyśmy byli świętymi i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym. Istotnie, powołanie do świętości na różne sposoby jest obecne na kartach Biblii już od pierwszych jej stron. Pan zaproponował je Abrahamowi w następujący sposób: „Żyj ze Mną w zażyłości i bądź bez skazy" (Rdz 17,1).

Orędzie na 33. Światowy Dzień Młodzieży

„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30)

 

Drodzy młodzi,

Światowe Dni Młodzieży 2018 stanowią krok naprzód w przygotowaniu międzynarodowego spotkania, które odbędzie się w Panamie w styczniu 2019 roku. Ten nowy etap naszej pielgrzymki przypada na rok, w którym zwołane jest Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów na temat: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”.