Kilka tysięcy osób bierze udział w rozpoczętej wczoraj akcji ewangelizacyjnej zatytułowanej „Bliżej Mocniej Więcej”. Trzydniowe spotkania modlitewno-formacyjne odbywają się na stadionie Cracovii oraz w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Z uczestnikami akcji rozmawiała Anna Kluz-Łoś z Radia Kraków:

„Bliżej Mocniej Więcej” to wspólna inicjatywa świeckich ruchów katolickich. W spotkaniach biorą też udział członkowie innych Kościołów chrześcijańskich.

„Nowa ewangelizacja jest fragmentem działań kościoła skierowanym do ochrzczonych, którzy z różnych przyczyn porzucili praktyki religijne –powiedział wikariusz generalny archidiecezji krakowskiej. – W ostatnim czasie Duch Święty wskazuje Kościołowi, by zajął się ochrzczonymi, których nie ma w swoich zgromadzeniach liturgicznych. Św. Paweł też chodził na stadiony czy szedł do teatru w Efezie. Przemawiał wówczas do 25 tys. ludzi. Spośród tych, którzy go usłyszeli, tworzony był Kościół-wspólnota; potem wiara przeżywana systematycznie, z dnia na dzień; z tygodnia na tydzień. To jest to, co powinno być owocem tego spotkania” – powiedział bp Grzegorz Ryś.

„Bliżej Mocniej Więcej” na stadionie Cracovii biorą udział całe rodziny. Zdaniem jednego z uczestników „samo miejsce nie jest najważniejsze. Chodzi o to, by Duch Święty ogarnął to spotkanie i w sercach ludzi zapalił światło, jak i dał im poczucie, że stanowią wspólnotę. Jesteśmy dowodem na to, że Kościół nie jest jakąś wymierającą grupą, ale żywą wspólnotą.” (RV)

Inspiracje

SYNOD BISKUPÓW XV ZGROMADZENIE OGÓLNE

„MŁODZI LUDZIE, WIARA I ROZEZNANIE POWOŁANIA”
SPOTKANIE PRZEDSYNODALNE, DOKUMENT FINALNY
RZYM, 19-24 MARCA 2018

Wstęp

     Młodzi ludzie napotykają dziś na ogrom zewnętrznych oraz wewnętrznych wyzwań i możliwości, z których wiele jest charakterystycznych dla ich indywidualnych uwarunkowań, a niektóre są wspólne dla wszystkich kontynentów.

GAUDETE ET EXSULTATE

O POWOŁANIU DO ŚWIĘTOŚCI W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

1. „Cieszcie się i radujcie” (Mt 5, 12) mówi Jezus ludziom, którzy są prześladowani lub poniżani ze względu na Jego sprawę. Pan chce od nas wszystkiego, a to, co oferuje, to życie prawdziwe, szczęście, dla którego zostaliśmy stworzeni. Chce, abyśmy byli świętymi i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym. Istotnie, powołanie do świętości na różne sposoby jest obecne na kartach Biblii już od pierwszych jej stron. Pan zaproponował je Abrahamowi w następujący sposób: „Żyj ze Mną w zażyłości i bądź bez skazy" (Rdz 17,1).

Orędzie na 33. Światowy Dzień Młodzieży

„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30)

 

Drodzy młodzi,

Światowe Dni Młodzieży 2018 stanowią krok naprzód w przygotowaniu międzynarodowego spotkania, które odbędzie się w Panamie w styczniu 2019 roku. Ten nowy etap naszej pielgrzymki przypada na rok, w którym zwołane jest Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów na temat: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”.